به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در دوره HSE می رساند جهت دریافت جزوات دوره ایمنی، بهداشت و محیط زیست به لینک های زیر مراجعه نمائید.

 

فایل جزوه ۱ (کلیک کنید)

فایل جزوه ۲ (کلیک کنید)

فایل جزوه ۳ (کلیک کنید)

فایل جزوه ۴ (کلیک کنید)

فایل جزوه ۵ (کلیک کنید)

فایل جزوه ۶ (کلیک کنید)