به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و پیرو اهداف هیئت مدیره دوره هشتم در بخش آموزش و ارتقا سطح کیفی و آشنائی ناظرین محترم عضو سازمان با مسائل حقوقی و انتظامی و موارد مرتبط به آن، در روز پنج شنبه مورخه ۹۸/۰۵/۱۷ دوره آشنایی با مسئولیت های حقوقی، کیفری و انتظامی مهندسین ناظر و اهمیت گزارش نویسی در سالن مجتمع فرهنگی هنری نهم دی بوشهر برگزار گردید. در ابتدای دوره آقای مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در دوره مذکور درخصوص اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت آموزش به اعضا سازمان مطالبی را بیان فرمودند. پس از آن نیز دوره آموزشی با موضوع فوق توسط آقای دکتر محمدرضا محمدیان مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی برگزار شد که در پایان دوره نیز جلسه پرسش و پاسخ در جهت رفع ابهامات و پاسخگوئی به سوالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان محترم در همان مکان برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر