به اطلاع کلیه مهندسین می رساند که این سازمان با همکاری مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر قصد برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت آزمون مهرماه را دارد.

* دوره های آموزشی آمادگی آزمون که با همکاری سازمان برگزار می گردد، صرفا جهت افزایش دانش متقاضیان آزمون ورود به حرفه می باشد و هیچ گونه تضمینی برای قبولی در آزمون نمی باشد.

اساتید دوره

رشته برق

رشته مکانیک

 

رشته معماری

رشته عمران