به اطلاع علاقمندان به اخذ پروانه اشتغال بکارآموزش مهندسین می رساند که در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ به واحد آموزش مراجعه نمایند.

۱-    پروانه اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه ۲ اصلی

۲-    مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته های اصلی و مرتبط

۳-    حداقل ۵ سال سابقه آموزش دانشگاهی و یا حرفه ای مهندسی