(( تمدید مهلت ثبت نام ))

 

پیرو اطلاعیه های شماره ۱ و ۲ این هیئت و با عنایت به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین ثبت نام شده، بدینوسیله مهلت ثبت نام  و ارائه مدارک اولیه جهت ثبت نام از داوطلبان انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ تمدید می گردد.

 

توجه :

از ساعت ۹ تا ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۰  نیز از داوطلبان محترم، ثبت نام به عمل خواهد آمد .