قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

کلیه اعضا محترم جهت خرید بلیط کنسرت فرزاد فرزین که در روزهای جمعه و شنبه ۹ و ۱۰ شهریورماه در سینما شهید آوینی بوشهر در ۴ سانس ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۲:۳۰ برگزار می گردد ،با تخفیف ۲۰% برای اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان ،می توانند با به همراه داشتن کارت عضویت خود به موسسه فرهنگی هنری دی باذر ،به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

آدرس فروش بلیط: بوشهر ، خیابان سنگی روبه روی مرکز جراحی دی ، کنار فروشگاه شهر نان

زمان فروش بلیط:

ازدوشنبه  ۹۷/۰۶/۰۵ تا شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

شماره تماس:۳۳۳۴۱۶۸۹

*توجه *

۱ارائه کارت عضویت به هنگام تهیه بلیط برای اخذ تخفیف الزامی می باشد.

ضمناً این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم برگزاری کنسرت مذکور ندارد.