پاویون برگزاری نمایشگاه دمشق مورخه ۱۵ لغایت ۲۴ شهریور ماه