لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

اهمیت نظارت بر ساختمان های گروه “د” و ارائه گزارش دوره ای به سازمان

نظر به اهمیت ویژه ساختمان های گروه “د” و لزوم نظارت مستمر بر آنها، بنا بر مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان، ضروری است ناظرین محترم چنین پروژه هایی ، به فراخور شروع مراحل اجرایی کار، حداقل هر دو هفته یک بار رونوشتی از گزارش های پیشرفت فیزیکی خود را، به سازمان ارائه نمایند. تا در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه در اسرع وقت صورت پذیرد.

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.