قابل توجه مهندسان معمار و عمران با صلاحیت طراحی و محاسبات عضو سازمان:

بدیتوسیله به اطلاع می رساند با توجه به شیوه نامه تاسیس و فعالیت دفتر طراحی و تهیه نقشه های فنی ساخت و سازهای روستائی و نظر به نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (به پیوست) خواهشمند است مهندسین معمار و عمرانی که دارای صلاحیت طراحی و محاسبات بوده و علاقه مند به همکاری با این بنیاد می باشند، آمادگی خود را با ارسال نام و نام خانوادگی به همراه کد شهر مورد نظر، دقیقاً با فرمت تعریف شده در ذیل به زبان فارسی به شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۸۰۰۰ حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۲/۰۲ اعلام فرمایند.

فرمت ارسال پیامک:

شهرستان بوشهر بخش مرکزی

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۱

شهرستان دشتستان شامل بخش های آبپخش، سعدآباد و شبانکاره

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۲

شهرستان دشتستان شهر وحدتیه   

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۳

شهرستان کنگان بخش مرکزی

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۴

شهرستان عسلویه بخش مرکزی

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۵

شهرستان جم بخش ریز

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۶

شهرستان دیر شامل بخش های مرکزی و بردخون

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۷

شهرستان دشتی بخش مرکزی

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۸

شهرستان تنگستان بخش های مرکزی، دلوار

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۰۹

شهرستان دیلم بخش مرکزی

        نام و نام خانوادگی-بنیاد-۱۱۰

 

نامه  بنیاد مسکن