برگزاری دوره های آموزشی “آشنایی با الزامات سری استانداردهای ملی ۶۴۳۶ و ۶۴۳۷ ” و ” بهره برداران مجموعه تفریحی”

تصویر نامه ۱۸۷۵۹ مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ اداره کل استاندارد استان بوشهر

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.