قابل توجه کلیه اعضا سازمان:

 

با توجه به تفاهم نامه انجام شده مابین سازمان با بانک ملت جهت ارائه تسهیلات به تعداد محدود از مهندسین در قالب شاپ کارت تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالی با سود متغیر ۱۸ تا ۲۴ درصد، از اعضا محترم دعوت به عمل می آید، برای ارائه درخواست تسهیلات مذکور، نسبت به تکمیل تقاضا نامه ذیل و اخذ تأئید واحدهای مندرج در فرم تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ اقدام و فرم مربوطه را به واحد امور رفاهی-ورزشی سازمان تحویل فرمایند.

 

  • جهت دریافت وام پرداخت حق عضویت سال ۹۶ انجام پذیرد.
  • اطلاعات درج شده در فرم تکمیل و در صورت ناقصی اطلاعات قید شده فرم از لیست درخواست وام لغو می گردد.
  • زمان ثبت نام تمدید نمی گردد و بعد از تاریخ مشخص شده هیچگونه فرمی تحویل گرفته نمی شود.