قابل توجه مهندسین محترم عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۵ الی ۷ مهرماه در هتل المپیک تهران برگزار می گردد. لذا می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک http://www.datex.refna.com مراجعه نمایید.