قابل توجه مهندسین محترم عضو سازمان:

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد با حضور توانمند تولید کنندگان و فعالان صنعت ساختمان کشور، پاویون ملی ایران را در رویدادهای زیر برپا نماید:

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند- ۷ تا ۹ مهر ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنیا-۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اندونزی-۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات-۱ تا ۴ آذر ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن امارات- ۱ تا ۴ آذر ۱۳۹۵

لذا می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

نامه