نمایشگاه و مسابقه آثار معماران گناوه برگزار گردید.

نمایشگاه تخصصی طراحی نمای ساختمان که برای اولین بار در استان با دبیری کانون بسیج مهندسین گناوه و با حمایت شهرداری گناوه و نظام مهندسی ساختمان این شهر برگزار شد نویدبخش گام های بزرگ بعدی در زمینه طراحی معماری شد.این نمایشگاه که به مدت سه روز از 3 الی 5 بهمن در محل نگارخانه کتابخانه عمومی گناوه برقرار بود بیش از هزار بازدید کننده داشت که چندگروه از اساتید معماری و دیگر مهندسین هم جزء آن ها بودند.محوریت کارهای ارایه شده در نمایشگاه(( نماهای اقلیمی)) (مصالح متناسب با اقلیم منطقه) و نماهای اجرایی بود که با اهداف زیر برگزار شد:

آشنایی شهروندان با نماهای مدرن و مبحث طراحی نما

حفظ و احیای عناصر معماری بومی و انتقال آن ها بوسیله این پروژه ها

بهبود نما و خط آسمان شهری

معرفی پتانسیل گروه معماری گناوه به شهروندان و مسئولین

آثار برگزیده این نمایشگاه عصر 5 بهمن توسط گروه داوری( مهندس خواجه زاده، مهندس خرم، مهندس نصیری) معرفی گردید که از بین 26 کا راه یافته به مسابقه خانم محدثه دسترنج به عنوان مقام اول، خانم نسیم خضرپور به عنوان مقام دوم و مقام سوم را خانم مرضیه گرنه کسب کردند که نمایشگاه با اعطای لوح تقدیر به گروه داوری و نفرات برتر پایان یافت.امید است که با حمایت از چنین گروههای جوان و پرانگیزه بومی شاهد شهری زیبا و خوش سیما باشیم.

 

طرح های برگزیده