عرض تبریک به آقای مهندس رستمیان

بدینوسیله انتصاب به جا و شایسته جناب آقای مهندس محمدهادی رستمیان را به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تبریک گفته و از قادر منان توفیق روز افزون را برای ایشان خواستاریم.