عرض تبریک به آقای مهندس نصوری

جناب آقای مهندس مسعود نصوری

 انتصاب بجا و شایسته ی جنابعالی را به عنوان مدیر عاملی سازمان منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس که نشانه ای از توانمندی نیروهای بومی استان عزیزمان بوشهر می باشد تبریک عرض نموده و از خداوند منان موفقیت بیش از پیش جنابعالی را خواستاریم.