قرعه كشي اولين دوره مسابقه پرتال سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر

به اطلاع كليه بازديد كنندگان مي رساند با توجه به پايان مهلت ارسال پاسخ هاي عزيزان جهت شركت در اولين دوره مسابقه پرتال سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر، در تاريخ 29/06/89 مراسم قرعه كشي جهت تعيين برندگان صورت پذيرفت كه طي آن شماره هاي زير به قيد قرعه مشخص گرديد.

1

3780—0917

2

4822—0917

3

6390—0917

4

4824—0917

5

4913—0917

لذا از كليه اين عزيزان خواهشمنديم حداكثر تا تاريخ 3/7/89 جهت دريافت جايزه، با در دست داشتن مدارك ذيل به واحد IT سازمان در ساعات اداري مراجعه نمائيد.

مدارك لازم:

1- تصوير شناسنامه تلفن همراه

2- تصوير شناسنامه مالك تلفن همراه