روز جهانی معلولین

در مورخه 12 آذر سال 1388 روز جهانی معلولین، رأس ساعت 8 صبح، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، به همراه تنی چند از اعضاء هیات مدیره و مدیر اجرایی سازمان، در مراسم باشکوهی که به همین منظور با حضور مسئولین استانی در سالن شهید باهنر بوشهر برگزار شد حضور بهم رساندند.

در این مراسم سازمان نظام مهندسی ساختمان مبلغ 000/000/10 ریال به عنوان هدیه به موسسه استثنایی کوثر بوشهر تقدیم نمود.

پس از آن با حضور مهندس علیرضا سنایی دشتی و هیات همراه ایشان، بازدیدی از آمادگی و مهد کودک استثنایی نیلوفران آبی بعمل آمد که در این بازدید از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبلغ 000/000/10 ریال به عنوان کمک خیرخواهانه، به مرکز استثنایی نیلوفران آبی اهداء شد.