با توجه به درخواست مکرر مهندسان ناظر جهت فعالیت در شهرستان¬های دارای دفاتر نمایندگی به اطلاع می¬رساند طبق مصوبه هیئت مدیره معرفی مهندسان ناظر در اسفندماه هر سال صورت می¬گیرد، لذا خواهشمند است فرم مذکور را پر نموده و تحویل دبیرخانه سازمان داده تا در زمان مشخص شده و رعایت اولویت بندی در این خصوص اقدام گردد.