نمونه تهیه اظهارنامه مالیاتی سال 91

به اطلاع کلیه مهندسین محترم دارای پروانه اشتغال به کار می رساند جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 91 به نمونه درج شده پیوستی مراجعه نمایید.

 

نمونه اظهارنامه