رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

با سلام

اخیراً بنا به گزارش های واصله نصب شیرهای خودکار قطع جریان حساس در مقابل زلزله و قطع جریان گاز اضافی و دستگاه اعلام خطر نشت گاز غیر استاندارد در ساختمانها رو به افزایش است لذا با توجه به اهمیت کارکرد اینگونه سیستمها در جلوگیری از حوادث احتمالی خواهشمند است به مهندسان ناظر گاز عضو آن سازمان تأکید فرمائید به استناد بند 17-3-4-3 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان «لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها» مصوب سال 1387 لازم است تجهیزات ایمنی مورد استفاده در لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها دارای استاندارد ملی ایران یا استانداردهای معتبر بین المللی شناخته شده باشند و از نصب تجهیزات غیر استاندارد جداً خودداری گردد بدیهی است مطابق بند 17-1-6-3 مبحث مذکور مسئولیت کنترل کیفیت این سیستم ها برعهده مهندسان ناظر می باشد.

غلامرضا هوایی

مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان