دومین همایش مقررات ملی ساختمان در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه سال جاری – شیراز

محورهای اصلی همایش

ارتباط سیاست های کلان ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان

آسیب شناسی وضعیت موجود ساخت و ساز و راهکارهای اجرای مقررات ملی ساختمان

لزوم تدوین مباحث جدید مقررات ملی ساختمان با رویکرد به فن آوری های نوین

محورهای فراخوان مقالات

1- ارتباط سیاستهای کلان ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان

2- آسیب شناسی وضعیت موجود ساخت و ساز با نگرش به مقررات ملی ساختمان

3- راهکارهای ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان و شناسائی موانع

4- نقش آموزش و تحقیقات در ارتقاء کیفیت ساخت وساز

5- بررسی تجربه تدوین و اجرای مقررات ساختمانی در کشورهای دیگر

6- جایگاه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار در تدوین اجرای مقررات ملی ساختمان

7- بهینه سازی در استفاده از منابع و مصالح و تدوین ضوابط اصلاح الگوی مصرف

8- مدیریت بحران و جایگاه آن در مقررات ملی ساختمان

9- جایگاه ایمنی و بهداشت محیط در مراحل ساخت و بهره برداری

10- لزوم تدوین مباحث جدید مقررات ملی ساختمان و نقد مباحث موجود

11- ضرورت تدوین مقررات ملی ساختمان برای فناوریهای نوین

مهلت ارسال خلاصه مقالات 15 آذر ماه 1388

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت و یا نشانی دبیرخانه همایش مراجعه نمائید.

شیراز.بلوار ستارخان.سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس. دبیرخانه دائمی همایش مقررات ملی ساختمان

صندوق پستی: 4-286031    تلفن: 6490895- 6490899 (0711) فکس: 6490897 (0711)

http://www.nbrcs.ir