برنامه دوره آموزشی تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (مبحث 17)

نام دوره استاد هزینه(ریال)

روز و ساعت

سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
مبحث 17 سیدمحمد جواد هاشمی 000/500 10/08/90

08:00 الی 14:00

   
محمدرضا احمدپیری   11/08/90

08:00 الی 14:00

 
سیدمرتضی غریب زاده     12/08/90

08:00 الی 14:00

 

هزینه برگزاری دوره را به حساب 1765800203002 بانک سپه بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر واریز نمایید.

مهلت ثبت نام تا پایان 30/07/90 می باشد.

کلیه کلاسها در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 واقع در تنگک شماره 1 برگزار می شود.

این دوره صرفاً جهت مجریان، جوشکاران و نمایندگان شرکت های لوله کشی گاز می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- فیش پرداختی هزینه ثبت نام

2- عکس 4*3 رنگی زمینه سفید یک قطعه

3- کپی کارت ملی