تمرینات تیم فوتسال

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

از کلیه علاقه مندان به رشته ورزشی فوتسال دعوت به عمل می آید جهت حضور در تمرینات تیم فوتسال در روزهای
دوشنبه و چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 15/20 الی 00/22 به سالن ورزشی شهید زالی اداره کل آموزش و پرورش واقع در بوشهر میدان آزادی (برج مقام) پشت مرکز پزشکی قانونی استان بوشهر مراجعه نمایند.