قابل توجه کلیه مهندسین کددار محترم سازمان:

ابلاغیه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر در خصوص لزوم هماهنگی و آشنایی ناظران با ضوابط طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر بوشهردر تصویر ذیل قابل مشاهده می باشد.