قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و مهندسین کددار:

 

ابلاغیه شهرداری بندر بوشهر مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ در خصوص ضرورت احتساب دیوارهای اشتراکی و راه پله به عنوان زیربنای مفید در دستور نقشه‌های صادره از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ به بعد جهت اطلاع و آگاه لازم به اطلاع می رسد.