قابل توجه ناظرین و مجریان محترم لوله کشی محترم گاز:

جهت رویت نامه ابلاغیه اداره کل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر به شماره ۲۲/۹۹/۲۷۴۰۴ مورخ ۹۹/۰۶/۱۱ (پیوست)، اجرایی شدن  کاربرگ شماره ۶ شیوه نامه مربوط به تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

لینک دریافت و مشاهده کاربرگ شماره ۶