قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ ۶ شهریور و ۳ و ۴ مهرماه ۹۹ به سایت مقررات ملی ساختمان www.inbr.ir مراجعه نمایید. ضمنا به اطلاع می رساند که آخرین مهلت ثبت نام مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ می باشد.

 

لینک ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسین شهریور و مهرماه ۹۹