قابل توجه کلیه اعضای سازمان:

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین رشته عمران و معماری که دارای صلاحیت اجرا می باشند می رساند با توجه به اینکه دوره مبانی سلامت ،ایمنی و محیط زیست HSE کد ۷-۸۱۱ جهت تمدید پروانه اشتغال  الزامی می باشد جهت ثبت نام در دوره مذکور به سایت www.hseawards.org مراجعه فرمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر