قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه اداره کل راه و شهرسازی بوشهر به همراه اطلاعیه معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص امکان پرداخت تسهیلات اقدام ملی به پروژه های جدید، در حال اجرا و خاتمه یافته بخش خصوصی در لینک زیر جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان قابل رؤیت می باشد.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه