مباحث بيست و دو گانه مقررات ملي ساختمان بانضمام آخرين سال تصويب مباحث

 

مبحث عنوان مبحث اولین ویرایش
1st Edition
دومین ویرایش
2nd Edition
سومین ویرایش
3rd Edition
چهارمین ویرایش
4th Edition
Title part
1 تعاریف 1392       Definitions 1
2 نظامات اداری 1384       Administration 2
3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 1380 1392     Building Fire Protection 3
4 الزامات عمومی ساختمان 1387 1392     General Building Requirements 4
5 مصالح و فرآورده های ساختمانی 1369 1382 1389 1392 Building Materials Products 5
6 بارهای وارد بر ساختمان 1380 1385 1392   Design Loads for Buildings 6
7 پی و پی سازی 1369 1369 1388 1392 Foundation 7
8 طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی 1384       Masonry Buildings 8
9 طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه 1368 1385 1388 1392 Design and Construction of Concrete Structures 9
10 طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی 1368 1384 1387 1392 Design and Construction of Steel Structures 10
11 طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها 1383 1392     Industrialized Construction 11
12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 1372 1380 1385 1392 Safety and Precautions in Construction 12
13 طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها 1372 1382     Electrical Installations 13
14 تأسیسات مکانیکی 1380 1391     Mechanical Systems 14
15 آسانسورها و پلکان برقی 1380 1387 1392   Elevators and Escalators 15
16 تأسیسات بهداشتی 1372 1382 1391   Plumbing systems 16
17 لوله کشی گاز طبیعی 1381 1387 1389   Natural Gas Piping 17
18 عایق بندی و تنظیم صدا 1380 1390     Acoustics and sound Control 18
19 صرفه جویی در مصرف انرژی 1370 1381 1389   Energy Conservation 19
20 علائم و تابلوها 1384       Signs and Symbols 20
21 پدافند غیرعامل 1391       Passive Defense 21
22 مراقبت و نگهداری 1392       Care and Maintenance 22