لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

ارتقاء -عضویت

مدارک لازم جهت ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی

فرم درخواست ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان(فرم بر روی کاغذ A5 همراه با درج مهر و امضاء ارائه شده به سازمان باشد.)

فرم درخواست ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان مسکن وشهرسازی

اصل و کپی از گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقاء پایه

توجه: در صورت ناقص بودن پرونده عضویت، مدارک لازم جهت رفع نقص نیز باید ضمیمه گردد.

 

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۳۳۳۴۰۹۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.