به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، آزمون ورود به حرفه مهندسین در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 18 و 19 مهر ماه سال 98 در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار گردید. در این آزمون که با حضور 1766 نفر شرکت کننده که 1313 نفر از آنان آقایان و 453 نفر را بانوان تشکیل می دادند، برگزار گردید از تمامی 7 رشته مهندسی و در بخش های نظارت، طراحی و اجرا آزمون فوق به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر