به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه مورخه 98/07/15 جلسه مشترک فی مابین سازمان و شهرداری بندر بوشهر در محل دفتر معاون محترم شهرسازی معماری شهرداری بندر بوشهر با حضور آقای دکتر دولابی رئیس محترم کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر و مسئولین سازمان و شهرداری پیرامون مسئله الکترونیکی شدن نقشه های ارسالی به شهرداری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس خورشیدیان ضمن عرض خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه توضیحاتی در خصوص فلوچارت طراحی شده توسط سازمان برای ارجاع الکترونیکی از طرح پیشنهادی سازمان در جهت کمتر شدن بروکراسی در شهرداری و جلوگیری از اتلاف وقت مالکین و شهروندان محترم ارائه نمودند. سپس آقای دکتر دولابی در خصوص نحوه ارسال نقشه به صورت الکترونیکی مطالبی را عنوان نموند و فرمودند یکی از خصوصیات این مهم جلوگیری از ازدحام نقشه جهت بررسی در شهرداری می شود و از مزایای بررسی نقشه های ساختمان در کمیسیون های کنترل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مواردی را بیان نمودند. پس از آن آقایان مهندس علم بلادی و درم سرا نائب رئیس و مدیر اجرائی سازمان در خصوص چگونگی تهیه و تنظیم فلوچارت پیشنهادی، به روز شدن کلیه نرم افزارها در سازمان، جلسات تشکیل شده فی مابین واحد انفورماتیک سازمان و اداره فاوای شهرداری و همچنین کارشناسان هر دو اداره در مدت زمان حدود 3 ماه خبر دادند و بیان نمودند، با توجه به اینکه اهم بحث راه اندازی این سیستم جلوگیری از مراجعات همشهریان گرامی به هردو اداره و جلوگیری از معطل شدن آنها و در جهت عدم بی رویه مصرف کاغذ، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ حفظ محیط زیست می باشد، سازمان نظام مهندسی ساختمان آمادگی و توانائی کامل اجرای تمامی امورات مربوط به طرح فوق را دارا می باشد. پس از آن نیز آقای مهندی احمدی فر مدیر محترم اداره شهرسازی و معماری شهرداری بندر بوشهر ضمن استقبال از راه اندازی سیستم الکترونیکی ارسال نقشه ها به شهرداری، در خصوص اینکه اجرای هر طرح و برنامه جدیدی نیازمند تهیه یک سری زیرساخت های جدید را دارد و می بایستی در جهت تغییر سیستم قبلی بررسی نقشه های در شهرداری در آینده ای بسیار نزدیک و خارج شدن از حالت قبلی خود مطالب قابل توجهی را بیان نمودند. سپس آقای مهندس آریا رئیس اداره شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک بوشهر از زحمات سازمان نظام مهندسی در تهیه فلوچارت پیشنهادی تقدیر نمود و بیان کرد محیط کار چکرهای نقشه های ساختمانی در شهرداری می بایستی به لحاظ آرامش محیطی برای انجام مورد فوق تأمین گردیده تا چکرهای شهرداری با سرعت عمل بیشتری به قضیه بپردازند که معاون محترم شهرسازی شهراری بوشهر قول مساعدت لازم در این زمینه را دادند. در پایان جلسه آقای مهندس خورشیدیان فرمودند از ابتدای به کار سازمان تا کنون شهرداری و سازمان نظام مهندسی همکاری های نزدیک و صمیمی و تعاملات سازده ای با یکدیگر داشتند و بیان کردند در شهرداری نیز می خواهیم سطح کاری را به لحاظ الکترونیکی شدن افزایش دهیم که این مهم نیازمند همکاری دوجانبه سازمان و شهرداری می باشد و در  خصوص مهندسان مجری ذیصلاح و نامه سازمان نیز از مورد بیان شده استقبال کردند و قول مساعدت در خصوص اجرائی شدن آن با همکاری سازمان را به اعضا حاضر در جلسه دادند. در ادامه مقرر شد شهرداری بندر بوشهر به عنوان پایلوت سیستم ارجاع الکترونیکی و بررسی نقشه های ساختمانی را راه اندازی نموده و در ادامه نیز پس از مرور زمان به شهرداری مناطق یک و دو این قضیه گسترش نماید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر