به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، جلسه تودیع و معارفه بازرسین اصلی و علی البدل جدید و بازرسین قدیم و عضو جدید شورای انتظامی سازمان و همچنین عضو قدیم آن در روز یکشنبه مورخه 98/07/14 در محل سالن اجتماعات سازمان با حضور اعضا هیئت مدیره و مشاور شورای انتظامی برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن عرض خوش آمدگوئی به مدعوبن جلسه، در خصوص روند صدور احکام بازرسین محترم در شورای مرکزی توضیحاتی را ارائه نمودند و از بازرسین محترم قدیم سازمان آقایان مهندس سیدعلی موسوی زاده و سید محسن دهنوی با اهدا لوح تقدیر و هدایائی به رسم احترام و یادبود از زحمات آنها تشکر و قدردانی نمود. پس از آن نیز نوبت به اهدا احکام بازرسین اصلی و علی البدل جدید سازمان رسید که توسط اعضای هیئت مدیره سازمان احکام ایشان به آقایان مهندس نادر گرامی، شمس اله جعفری و علیرضا حاجی پور بالاگفشه به عنوان بازرسین اصلی جدید و آقای مهندس ناصر نوری خواه به عنوان بازرس علی البدل تقدیم گردید. در ادامه جلسه از آقای مهندس احمد احمدنیا به عنوان عضو قدیم شورای انتظامی تشکر و قدردانی شد و با اهدا حکم جدید شورای مرکزی، آقای دکتر علی کریمی به عنوان عضو جدید شورای انتظامی معرفی گردیدند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر