به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و پیرو اهداف هیئت مدیره دوره هشتم در بخش آموزش و ارتقا سطح کیفی و آشنائی ناظرین محترم عضو سازمان با مسائل حقوقی و انتظامی و موارد مرتبط به آن، کارگاه آموزشی تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی در روز پنج شنبه مورخه 98/07/11 رأس ساعت 08:00 صبح در محل مجتمع فرهنگی هنری 9 دی بوشهر با حضور مهندسین محترم عضو سازمان برگزار گردید. در این دوره که با تدریس آقای دکتر محمدرضا محمدیان مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی صورت پذیرفت، کلیه اصول و نکات مهم گزارش نویسی حرفه ای برای ناظرین ساختمان ها و آشنائی آنها با مشکلات و مبانی حقوقی آن توسط ایشان برای حاضرین در کارگاه آموزشی فوق بیان گردید. در پایان این دوره نیز جلسه پرسش و پاسخ در جهت رفع ابهامات ثبت نام کنندگان در دوره مذکور در همان مکان برگزار شد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر