بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین محترم گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال 98 مرحله سوم از تاریخ 98/07/13 الی 98/07/20 به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

لینک اعلام تمایل به نظارت گاز

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور: کد ملی