قابل توجه مسئولین محترم دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین محترم کددار رشته معماری:
ابلاغیه ریاست محترم سازمان با شماره 982/1/13021 مورخ 98/07/07 در خصوص ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم نقشه های معماری به حضورتان ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت ابلاغیه

لینک دریافت فایل ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم نقشه های معماری