قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

اطلاعیه مرکز تحقیقات راه و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره آموزشی اهمیت شناخت ساختگاه از دیدگاه ژئوتکنیکی برای اطلاع اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت اطلاعیه