متقاضیانی که برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود ۴ % از روز دوشنبه مورخه 98/07/08 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/08/01 مهلت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران در بوشهر و سایر شهرستانها مراجعه فرمایند.

تشکیل پرونده در روزهای زوج (شنبه دوشنبه چهارشنبه) انجام می پذیرد.

ضمنا در صورت عدم استفاده از امتیاز وام در زمان اعلام شده به صورت مکتوب انصراف خود را به سازمان اعلام نموده و در صورت عدم اعلام و پایان مهلت تشکیل پرونده به منزله استفاده از امتیاز وام محسوب می گردد.

 

لیست افراد معرفی شده جهت دریافت وام