قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 49 مورخه 98/06/31 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 983/1/1165 مورخ 98/04/30 مهندس بستان کللی با موضوع تقاضای استفاده از مهندسانی که در برخی از گروههای ساختمانی و یا در هیچ گروهی اعلام تمایل ننموده و ناظران اعلام تمایل نموده در آن گروه موجود نبوده و یا از پذیرش نظارت ساختمان امتناع ورزند مطرح و با آن موافقت شد.
  • نامه شماره 983/8/1750 مورخ 98/06/30 مسئول دفتر نمایندگی برازجان در مورد نقشه هایی که پس از کنترل ساختمان و تایید سه سری آن، مالک تقاضای تغییر نقشه داده و مجدداً نقشه های جدید، در سازمان کنترل می شوند قرائت و به اتفاق آراء مقرر گردید ضمن ابطال نقشه های قبلی، هزینه چکرها بابت نقشه قبلی و همچنین هزینه کنترل مجدد نقشه های جدید معادل جریمه کنترل بار سوم به بعد، از طریق دفاتر مهندسی، مالک اخذ شود.
  • نامه آقای امین اله شریفی تشنیزی مبنی بر تمدید مدت ضمانتنامه بانکی جهت نظارت پروژه باغ بهزاد مطرح و به اتفاق آراء با آن مخالفت شد.
  • مقرر گردید در ارتباط با پروانه دفتر مهندسی شماره 00071 مجری حقیقی لوله کشی گاز (که به غیر از دفتر مرکزی، دارای دو دفتر نمایندگی می باشد)، از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام گردد.
  • با توجه به اتمام مهلت مقرر جهت معرفی کاندیداهای مسئولیت دفتر نظارت گاز و آبفا توسط کمیسیون تخصصی مکانیک، به اتفاق آراء، آقای مهندس حسین رفاهی به عنوان مسئول دفتر مذکور به مدت یکسال انتخاب گردید.
  • مقرر گردید که در مورد شرکتهای حقوقی که اسناد خود را به سازمان ارائه داده و بدهیهای قطعی دارند، مبلغ بدهی قطعی شده مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 97 (بدون در نظر گرفتن جریمه متعلقه)، به شرکتهای حقوقی پرداخت و برگه پرداخت آن، بصورت اعتبار پرداخت، به اداره امور مالیاتی (واحد مالیات بر ارزش افزوده) ارائه گردد.
  • مقرر گردید در مورد بندر ریگ، جهت ساختمانهای با زیر بنای حداکثر 300 مترمربع، طراحی و نظارت سازه و معماری انجام شود. ضمناً برای کلیه ساختمانها، 25 درصد نسبت به گناوه در میزان متراژ متعلقه به مالک تخفیف داده شود.
  • مقرر گردید تعداد کارهای نظارتی در هر فصل مهندسان بر اساس ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی، ابتدا یک کار در نظر گرفته شود. سپس در هر شهرستان در صورت لزوم، با تایید هیات رئیسه، تعداد کار فصلی به 2 و سپس 3 کار افزایش یابد.
  • مقرر گردید که رعایت ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم نقشه های معماری از ابتدای آبان ماه، صرفنظر از تاریخ دستور تهیه نقشه، جهت کلیه تهیه نقشه های معماری که برای بار اول به کمیته کنترل نقشه ارجاع می گردد، الزامی باشد.
  • جهت ابلاغ بخشنامه های وصولی و مصوبات هیات مدیره به مهندسان عضو، با مشورت با مشاور حقوقی، فرمی تهیه شده که در سامانه سازمان گذاشته می شود و مهندسان با اولین مراجعه به پروفایل خود، باید این فرم را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند. در مرحله بعد، موارد فوق الذکر از طریق پروفایل مهندسان و همچنین ارسال پیامک به اطلاع مهندسان عضو رسانده می شود.