به گزارش واحد روابط عمومی سازمان جلسه مشترکی در روز یکشنبه مورخه 98/06/31 فی مابین هیئت رئیسه سازمان و مسئولین محترم اداره کل استاندارد استان بوشهر در محل سالن جلسات دفتر ریاست سازمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس سنائی دشتی ضمن خوشامد گویی و معرفی افراد حاضر در جلسه، خدماتی را که سازمان نظام مهندسی ارائه می دهد بر شمرده و در ارتباط با صدور شناسنامه فنی و ملکی جهت کلیه ساختمانها در بوشهر و درج مشخصات مربوطه و از جمله استاندارد یا غیر استاندارد بودن مصالح نکاتی را برشمردند. در ادامه جلسه اعضای هیئت رئیسه سازمان یکی پس از دیگری به ارائه توضیحاتی در خصوص سازمان و روابط فی مابین هر دو اداره مطالبی را بیان نمودند که اهم آن در ارتباط با جلسات مشترک با اداره کل استاندارد و الزامی نمودن استفاده از بتن آماده و همچنین انجام تست فشاری بتن مصرفی، ارائه تاریخچه سازمان و جلسات مشترک دو سازمان پارامترهای موثر بر کیفیت ساخت و ساز، استاندارد بودن مصالح را از مهمترین عوامل بالا بردن کیفیت ساخت و سازها، درخواست در خصوص اینکه قبل از اجبار نمودن استفاده از هر مورد استاندارد (مانند بتن آماده) در کل استان، زیر ساخت های آن آماده باشد، اشاره به درجه بندی ماسه ها و لزوم تشویق کارگاههای تولید شن و ماسه به بالا بردن کیفیت ساخت و ساز، لزوم فرهنگسازی و همچنین آموزش در ارتباط با استاندارد مصالح ساختمانی، بودند. سپس مدیر کل محترم اداره کل استاندارد استان بوشهر آقای دکتر بهره مند ضمن اعلام خبر ارتقاء سازمان استاندارد از زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت رئیس جمهور، در مورد «طرح کنترل هماهنگ کالاهای مشمول استاندارد» توضیحاتی ارائه داد. ایشان در ارتباط با کارگاههای تولید کالاهای غیر استاندارد، قائل به آموزش و فرهنگسازی به جای برخوردهای پلیسی هستند و برای مهندسان آموزش را بسیار موثر دانستند. در ادامه نیز مسئولین و معاونین واحدهای مختلف اداره فوق مطالبی را ارائه نمودند از جمله اینکه هر واحد تولید کالای استاندارد، باید مسئول کنترل کیفیت داشته باشد و در صورت عدول از کیفیت مورد قبول سازمان، پروانه استاندارد کالای مربوطه تعلیق می گردد همچنین بر لزوم آموزش مهندسان در ارتباط با استاندارد کالاهای ساختمانی تاکید نمودند. در پایان جلسه نیز مقرر شد اولاً ارتباط بین روابط عمومی دو سازمان در این زمینه برقرار شود و با همکاری سازمان استاندارد، دوره های آموزشی جهت مهندسین در آینده ای نزدیک برگزار شود و همچنین جلسات مشترک کارشناسان دو سازمان در زمینه استاندارد کالاهای مختلف ساختمانی تشکیل شود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر