قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به ظرفیت باقیمانده استخر دلفین (آقایان) برای شش ماهه دوم سال مهندسین محترم به همراه 2 نفر از فرزندان خود جهت ثبت نام از تاریخ 98/7/03 الی 98/07/30 به سایت سازمان-(سامانه خدمات رفاهی) جهت ثبت نام مراجعه نمایند و در زمان صدور کارت با به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 جهت تحویل یا تمدید کارت استخر خود تا ساعت 14:00 به واحد رفاهی مراجعه فرمایند.

استخر در روزهای تعطیلی رسمی تعطیل می باشد.

سانس ها در روز دوشنبه از  ساعت 18:30 الی 19:30 و در روز جمعه ساعت 12:00 الی  13:00 می باشد.

ظرفیت ثبت نام 50 نفر می باشد و بعد از تکمیل ظرفیت ثبت نام غیرفعال می گردد.

هزینه شش ماهه دوم  به ازاء هر نفر مبلغ 1/800/000 ريال می باشد.