قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان (آقایان):

مهندسین محترم به همراه 2 نفر همراه جهت دریافت کارت استخر دلفین (آقایان) برای نیمه دوم سال از تاریخ 98/06/25 الی 98/06/31 و یا تکمیل ظرفیت 50 نفر می توانند به سامانه خدمات رفاهی جهت ثبت نام مراجعه نمایند و در تاریخ 98/07/02 با به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 جهت تحویل کارت استخر خود یا تمدیدکارت شش ماهه اول تا ساعت 14:00 به واحد رفاهی مراجعه فرمایند.

استخر در روزهای تعطیلی رسمی تعطیل می باشد.

سانس ها در روز دوشنبه از  ساعت 18:30 الی 19:30 و در روز جمعه ساعت 12:00 الی  13:00 می باشد.

هزینه نیمه دوم سال به ازاء هر نفر مبلغ 1/800/000 ريال می باشد.