قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش چهارم استاندازد 2800 با عنوان «طراحی لرزه ای و اجرای اجزا غیرسازه ای معماری» جهت اطلاع و رؤیت کلیه اعضاء محترم سازمان ابلاغ می گردد

 

لینک مشاهده ابلاغیه