قابل توجه اعضا محترم سازمان در رشته تأسیسات مکانیکی:

ابلاغیه شماره 12330/د/ش م شورای محترم مرکزی سازمان در خصوص نصب دودکش های دوجداره تجهیزات گازسوز جهت اطلاع لازم ابلاغ می گردد.

 

مشاهده ابلاغیه (لطفاً کلیک فرمائید)