قابل توجه کلیه اعضا محترم کددار سازمان:

جهت رفاه حال اعضا محترم سازمان، لیست کلیه باشگاهه های ورزشی طرف قراداد سازمان برای اطلاع و آگاهی لازم در فایل ذیل قابل رویت می باشد.

 

فایل لیست باشگاه های ورزشی طرف قرارداد با سازمان (لطفاً کلیک فرمائید)