به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز چهارشنبه مورخه 98/05/16 مراسم ششمین سالگرد تأسیس بانک آینده در محل شعبه مرکزی بانک فوق با حضور ریاست سازمان آقای مهندس سنائی دشتی، مدیراجرائی سازمان مهندس درمسرا و دیگر مسئولین استانی و روسای بانک آینده برگزار گردید. در مراسم فوق نیز از طرف مسئولین بانک آینده، از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تقدیر و تشکر ویژه به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر