به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و به نقل از سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور، آقای مهندس علیرضا سنائی دشتی ریاست سازمان که در هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی در میان 66 نفر منتخبین انتخابات مذکور از سوی مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به حضور مقام عالی وزارت محترم راه و شهرسازی کشور معرفی شده بودند، با انتخاب و صدور حکم آن مقام محترم در جمع 25 نفره اعضای اصلی هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور پیدا کردند. این مهم را به اعضای محترم و جامعه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر