قابل توجه کلیه مهندسین سازمان

با توجه به تعداد محدود بلیط سینما بهمن از تاریخ  98/05/07 الی 98/05/09 جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی سازمان مراجعه و جهت دریافت بلیط خود مهندس بعد از ثبت نام به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرماید.

1-اعتبار بلیط تا مورخ  98/06/15 بوده و غیر قابل تمدید می باشد.

2- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال 98 الزامی می باشد.

3- به ازاء هر نفر حداکثر 4 قطعه بلیط تعلق می گیرد.

4- جهت استفاده از بلیط 2 ساعت قبل از شروع فیلم مورد نظر به سینما مراجعه و در صورت تکمیل ظرفیت سانس، سازمان هیچگونه مسئولیتی دارد.

5- بلیطها همه روزه به جز روز سه شنبه قابل استفاده می باشد.

6- مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط 40/000ريال می باشد.

 

آدرس : بوشهر- سینما بهمن